Bigyan ang mga natural na panlaban ng iyong katawan ng tulong© Michelle Mccowan